logo

MOMENTÁLNĚ BOHUŽEL NEPŘIJÍMÁM NOVÉ KLIENTY NA OSOBNÍ SETKÁNÍ. JAKO NÁHRADU PŘIPRAVUJI MOŽNOST ONLINE PORADENSTVÍ A TERAPIE. 

Rodinné, párové a individuální poradenství a terapie, rodinná mediace – pokud hledáte právě tyto služby, objednejte si první schůzku telefonicky, emailem či přes kontaktní formulář v sekci kontakty.

Rodinná terapie

je formou psychoterapie, která se zabývá rodinnými problémy, snaží se pomoci je překonat a dosáhnout harmonického fungování celé rodiny.

Terapie pomáhá formou rozhovorů a nejrůznějších terapeutických technik v bezpečném prostředí otevřeném všem členům rodiny. Konzultací se pokud možno účastní celá rodina, event. její část, jež má zájem na řešení, a terapeut. Z názvu rodinná terapie vyplývá, že je zaměřena na rodinu, ale současné pojetí rodinné a systemické terapie umožňuje i její širší užití

Mediace

je mimosoudní řešení konfliktů za pomoci školeného odborníka. Rodinná mediace je vlastně setkání členů rodiny, kteří potřebují řešit nedorozumění mezi sebou.

Rodinné mediátory vyhledávají lidé s obtížemi a starostmi různého charakteru. V současnosti je u nás mediace využívána především k řešení sporů mezi rodiči v době před rozvodem, během něj a po něm.

Mediační setkání vede nestranný a neutrální mediátor, který pomáhá účastníkům mediace domlouvat se, porozumět si a najít společně taková řešení, která budou vyhovovat celé rodině.