Ke každému klientovi přistupuji s ohledem na jeho individualitu a problémy, se kterými přichází. Moje práce vychází především z principů systemické rodinné terapie, což mi umožňuje nabídnout:

Co můžete očekávat od setkání s rodinným terapeutem?

– v bezpečném rámci terapeutického prostředí budete moci otevřeně hovořit o palčivých otázkách, aniž by hrozil skluz do zaběhlých kolejí

– díky svému odstupu může terapeut vynést na světlo ty mechanismy, které spouštějí, či udržují vaše trápení a přitom zůstávají v pozadí nepovšimnuty

– pomůže jednotlivcům pochopit postoje ostatních členů vaší rodiny a naopak

– můžete objevit nové možnosti vzájemné komunikace – t.j. například být otevřenější k ostatním členům rodiny, sdělovat vaše přání či potřeby tak, aby byly pro ostatní srozumitelné a přijatelné

– přístup terapeuta vychází vždy z individuálních potřeb rodiny a snaží se plně respektovat Váš způsob života. Nemusíte se obávat jakýchkoliv hodnocení či kritického posuzování Vašeho jednání. Vychází se z  přesvědčení, že neexistuje univerzální model, jak by měl život uvnitř Vaší rodiny vypadat.

– sezení se uskuteční ve vyhrazeném čase a na vyhrazeném místě

– terapeut může být i velmi aktivní

– může se stát, že se některé sezení nebo jeho část uskuteční pouze s některými členy rodiny

– při setkání se může pracovat se slovy, ale také beze slov, s použitím různých psychoterapeutických technik – arteterapie, dramaterapie, …

– terapeut je ve vztahu k jednotlivým členům rodiny neutrální, stojí na straně všech

– terapeut dodržuje etické zásady (mlčenlivost, respekt k nezávislosti rodiny …)

– můžete od terapeuta dostat tzv. úkol na dobu mezi sezeními