profil_denisaNarodila jsem se v roce 1988 v Mostě.

Nejdříve jsem vystudovala bakalářský obor Softwarové technologie a management na ČVUT v Praze. Poté jsem na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala jednooborovou psychologii.

V rámci studia jsem získala praxi na různých odborných a klinických pracovištích (Psychiatrické oddělení v Krajské nemocnici v Mostě, Dětská psychiatrická léčebna v Lounech, Pedagogicko-psychologická poradna v Lounech, K-centrum v Mostě, Mateřská škola speciální v Lounech).

Při studiu jednooborové psychologie jsem  pracovala jako asistentka podpory samostatného bydlení v MPS Louny s denním stacionářem. Poté jako sociální terapeutka v o.s. Romodrom. Ke konci studia jsem pracovala jako support worker převážně s lidmi s intelektovou poruchou ve Velké Británii.

Absolvovala jsem psychoterapeutický teoretický výcvik v systemické rodinné terapii (pod institutem IRT) a mediační výcvik pod vedením paní JUDr. Radky Medkové. Účastním se odborných konferencí a seminářů.

V současné době jsem na mateřské dovolené a pracuji ve své soukromé praxi v Lounech.