Mediace je dobrovolné mimosoudní řešení sporů za pomoci třetí nezávislé osoby – mediátora. Mediátor stranám pomáhá komunikovat a pomáhá jim v překonání překážek při hledání řešení, které je pro obě strany přijatelné. Řešení nalézají strany, nikoliv mediátor, neboť strany nejlépe znají svou situaci, potřeby a možnosti. Mezi hlavní výhody mediace oproti soudnímu řešení se řadí rychlost, diskrétnost a ekonomičnost. Úspěšná mediace končí uzavřením mediační dohody, která je konsenzem obou stran. Obě strany jsou tak s dohodou spokojeny. Úspěšná mediace má jen vítěze, nikoliv poražené.

Zásady mediace

 • Dobrovolnost
 • Důvěrnost
 • Nestrannost
 • Neutralita mediátora

Jak bude mediace probíhat…

Co můžete na mediaci řešit…

 • Úprava péče o děti po rozvodu
 • Vypořádání majetku při rozvodu
 • Dohoda o výši výživného na děti
 • Spory s rodiči nebo prarodiči
 • Sourozenecké spory
 • Dědické spory
 • Sousedské spory
 • Spory v názorech jak se starat o domácnost
 • Spory v názorech jak hospodařit
 • Spory v rámci náhradní rodinné péče
 • Spory v rodinném podnikání